Eine Seniorin mit einer Pflegerin.

Dobro došli u domove za život „Häuser zum Leben“

Novi dom u kome ćete se os(j)ećati prijatno i koji možete udobno opremiti sopstvenim nam(j)eštajem. Motivisani i angažovani saradnici i saradnice, koji rado izlaze u susret ličnim potrebama i željama. Nove komšije i komšinice za inspirišuće razgovore, zajedničke aktivnosti, pa čak i nova prijateljstva.

Domovi za život (nem. Häuser zum Leben) je najveći pružalac usluga brige o seniorima i seniorkama u Austriji. U Beču vodimo ukupno 30 domova za život penzionera (umirovljenike) koji raspolažu sa okvirno 8.500 m(j)esta za stanovanje i n(j)egu kao i sa više od 100 penzionerskih klubova. 5.000 motivisanih radnika i radnica vodi brigu o stanarima i stanarkama domova za penzionere (umirovljenike) i o posetiocima klubova.

Haus Am Mühlengrund

Naše usluge

Podstičemo kvalitet življenja, integraciju u društvo i zajedništvo. Naš cilj je da seniorima i seniorkama omogućimo život po sopstvenom izboru. Stoga nudimo različite oblike stanovanja i zbrinjavanja: Zato što svi živimo po sopstvenom izboru i imamo drugačije predstave kako svakodnevica treba da izgleda, sve usluge unutar naših 30 domova za život prilagođene su Vašim individualnim potrebama.

Stanovanje uz podršku

Ukoliko usled društvenih, zdravstvenih ili građevinsko-strukturnih razloga više ne možete da živite u svom domu, uselite se u jedan od naših domova za život. Vaš novi stan odnosno novi dom treba da bude prijatno m(j)esto gd(j)e ćete se os(j)ećati ugodno. Vaš novi stan (stan za jednu osobu ili stan za dv(ij)e osobe za parove) možete opremiti sopstvenim nam(j)eštajem. Ovde vodite samostalan život, a možete, po potrebi, da koristite usluge n(j)ege i brige (čak i kratkoročno). U Domovima za život (nem. Häuser zum Leben) uv(j)ek ste odlično zbrinuti i okruženi prijatnom atmosferom.

Sl(j)edeća infrastruktura Vam stoji na raspolaganju u svim domovima

 • Recepcija sa fiksnim radnim vremenom
 • Restoran „Gast.Haus“ sa binom za dnevne obroke i za predstave
 • Trg Markt.Platz: Prodavnica prehrambenih proizvoda, kiosk, sto(l) za redovna okupljanja i kafić
 • Domaći, sv(j)eže pripremljeni obroci, bio sokovi i veliki izbor salata
 • Prostorije za gimnastiku ili višenam(j)enske prostorije za rekreativne aktivnosti (npr. sto(l)ni tenis, kuglanje visećom kuglom, fitnes, muziku, zanatske radove, ručne radove i još mnogo toga drugog)
 • Prostrani spoljašnji prostori i velike zelene površine
 • Internet
 • Biblioteka (knjižnica)

Stanovanje uz podršku

Stanujete u svom stanu u okviru jednog od naših Domova za život i uživate u svim pogodnostima koje nudi stanovanje uz podršku i, ako se ispostavi da je potrebno, dodatno dobijate adekvatnu individualnu n(j)egu i brigu – bez obzira na odobrenu visinu dodatka za n(j)egu. Pod nadzorom tima iz raznih stručnih oblasti dobijate uslugu koja odgovara upravo Vašim potrebama. Na taj način ste integrisani u društveni život, a ipak možete i da se povučete u svoja četiri zida. Za posebne potrebe nudimo specijalnu n(j)egu. Ona se može razlikovati u zavisnosti od utvrđenih potreba. Pod određenim preduslovima na raspolaganju stoje sl(j)edeće usluge:

Dnevna n(j)ega

Uz dnevnu n(j)egu, idemo sa Vama kroz svakodnevni život – bilo pojedinačno ili grupno. Nudimo: baštovanstvo (vrtlarstvo), ples, pozorište, v(j)ežbe memorije i još mnogo toga. Ovakvim pristupom želimo što je duže moguće da podržimo Vašu samostalnost, mentalnu i fizičku spremnost i emocionalno dobrostanje. Usluga Dnevne n(j)ege pruža se od ponedeljka do petka, po 5 sati dnevno.

Dnevna porodica za stanare i stanarke koji boluju od demencije

U svim Domovima za život n(j)eguju se ljudi obol(j)eli od demencije. Pružamo pratnju osobama sa demencijom i omogućavamo im strukturiranu dnevnu rutinu sa aktivnostima u zajednici. Stimulišemo resurse i učimo nove stvari. Kroz smislene zadatke i aktivnosti jača se lična kompetencija i poboljšava kvalitet života. Na taj način stičemo samostalnost (neovisnost) koja nam je potrebna da bismo živ(j)eli sami.

Dnevna porodica za osobe sa socijalno-psihijatrijskim potrebama

U određenim domovima nudimo stanovanje uz podršku koje je posebno usm(j)ereno ka starijim osobama sa socijalno-psihijatrijskim potrebama. Fokus je na pružanju pomoći radi održavanja samostalnosti (neovisnosti) i samoopred(j)eljenja, kao i na podsticanju smislenih radnji, socijalnoj integraciji i aktivnosti. Specifična n(j)ega posebno obučenog osoblja realizuje se u grupama od maksimalno 14 osoba. Ponuda se kreće od osnovne n(j)ege, preko adekvatne medicinske pomoći, sve do psihološke stabilizacije u okviru strukturirane, individualne dnevne i ned(j)eljne rutine.

Dnevna porodica za osobe sa invaliditetom

U određenim domovima nudimo stanovanje uz podršku koje je posebno usm(j)ereno ka starijim osobama sa invaliditetom. Zajedno sa stanarima i stanarkama koji imaju kognitivne poremećaje i/ili fizička oštećenja strukturišu se i organizuju dnevne rutine, čime se omogućava normalan svakodnevni život u sopstvenom stanu. Posebno obučeno, iskusno i posvećeno osoblje pruža stručnu i angažovanu pomoć u skladu sa potrebama stanara.

Centar za zbrinjavanje osoba sa demencijom

U određenim domomovima postoje centri za zbrinjavanje osoba sa demencijom. Pokretnim, dezorijentisanim stanarima i stanarkama oni pružaju najviši mogući kvalitet života u adekvatnom okruženju uz najveći mogući stepen slobode. Prim(j)enjuju se dokazani koncepti kao što su metod validacije prema Naomi Fajl, bazalna stimulacija, kao i aromaterapije. Prikupljena biografija omogućava prepoznavanje želja i potreba kao i podsticanje postojećih resursa. Snimanje služi za stabilizaciju i ograničenog je trajanja.

Život uz n(j)egu u stacionarnom d(ij)elu

Svaki dom za penzionere (umirovljenike) u svom sastavu ima barem jedan stacionarni deo. Kvalifikovano osoblje pruža n(j)egu i stručnu pomoć 24 sata na dan. U određenim terminima dolaze i naši lekari i lekarke (liječnici) da Vas pregledaju. Fokus je na tome da se stanarima i stanarkama pruži potrebna n(j)ega, briga i l(ij)ečenje. Na raspolaganju se nalaze sve manifestacije koje se priređuju u domu, kao i korišćenje javnih prostorija.

Od(j)eljenja za remobilizaciju u domovima Wieden, Atzgersdorf i Gustav Klimt

Seniori i seniorke se podstiču da povrate pokretljivost nakon pada ili bolesti kako bi im se omogućio povratak u vlastiti dom. To takođe obuhvata jačanje i obnavljanje svakodnevnih sposobnosti, kao i učenje kako da samostalno koriste pomagala za kretanje. Sveobuhvatnu medicinsku i n(j)egovateljsku brigu pružaju interdisciplinarni timovi sačinjeni od lekara (liječnika), ergo- i fizioterapeuta, psihologa, socijalnih radnika i medicinskih tehničara i sestara.

Stacionarno od(j)eljenje za palijativno zbrinjavanje (skrb) Döbling

Stacionar za palijativno zbrinjavanje nam(ij)enjen je osobama starijim od 18 godina koje boluju od neizlečivih bolesti i koje su na samrti, sa kompleksnom kliničkom slikom koja zahteva veoma visok stepen n(j)ege, medicinske pomoći i psihosocijalne brige. Tamo se osobama koje se nalaze u posl(j)ednjoj fazi života, kao i njihovoj porodici i rođacima, pruža raznovrsna stručna i sveobuhvatna pomoć i podrška. Pri tome je fokus na održavanju i podsticanju kvaliteta života pogođenih osoba. Cilj je da im se omogući da žive po sopstvenom izboru, dostojanstveno sve do svoje smrti.

Vremenski ograničeni boravak

Stanovanje uz podršku sa ograničenim vremenom boravka

Privremeno nemate mogućnost korišćenja svog stana? Vaše zdravstveno stanje privremeno zahteva intenzivniju brigu ili n(j)egu, koja se ne može pružiti kod kuće? Usluga „Stanovanje uz podršku sa ograničenim vremenom boravka“ omogućava seniorima i seniorkama koji imaju potrebu za n(j)egom i brigom sve usluge koje inače uživaju naši stanari i stanarke. Uz odobrenje za finansiranje od strane Socijalnog fonda Beč imate mogućnost da stanujete u nam(j)eštenom stanu u Domovima za život u trajanju do 92 dana godišnje.

Podrška članovima porodice

Domovi za život nude specijalnu ponudu za članove porodice obol(j)elih, kojima je zbog odmora, bolesti ili kratkoročnog nedostatka vremena potrebna pomoć oko n(j)ege njihovih najdražih. U zavisnosti od potreba za n(j)egom, osoba kojoj se pruža n(j)ega biće zbrinuta u okviru naše usluge „Stanovanje uz podršku” ili u stacionarnom d(ij)elu. Ova usluga koju finansira Socijalni fond Beč pruža Vam mogućnost da konkurišete za podršku u jednom od naših domova u trajanju do 35 dana godišnje.

Dnevni, sv(j)eže pripremljeni obroci

Postoji izreka: Jelo zbližava ljude. U tom kontekstu okupljamo naše stanare i stanarke do pet puta dnevno radi doručka i ručka u našim restoranima „Gast.Haus“. Naši stanari i stanarke uživaju pun pansion, koji se sastoji iz tri ukusna glavna jela, uključujući i tople i hladne napitke. Dodatno, na raspolaganju su po želji dva međuobroka dnevno. Obroci se mogu konzumirati i u sopstvenom stanu.

Naši stanari i stanarke mogu da biraju između različitih menija – uključujući i jela pogodna za dijabetičare i dijabetičarke i brižljivo pripremljene mekane obroke. Svakodnevno kuvamo (kuhamo) sv(j)ežu hranu koristeći kvalitetne životne namirnice. Više od 30 procenata životnih namirnica potiče iz organske proizvodnje (organskog uzgoja).

Seniorinnen beim Mittagessen an einem Tisch im Speisesaal

Okupljanja na trgu Markt.Platz

Naš Markt.Platz kombinuje prodavnicu prehrambenih proizvoda, kiosk i kafić. Ovd(j)e možete uživati u kafi i kolačima ili u laganoj užini kad god poželite. Markt.Platz je kafić u domovima za život.

Kako da se uselite u jedan od domova za život

 • Da biste se uselili u jedan od naših domova za život, treba da ispunite sl(j)edeće preduslove:
  – Prebivalište (boravište) u Beču;
  – austrijsko ili ekvivalentno državljanstvo (detaljnije informacije možete dobiti u savetodavnom centru Socijalnog fonda Beč (nem. FSW));
  – potreba za n(j)egom – nezavisno od nivoa novčane naknade za n(j)egu.
 • Pribavite fasciklu (mapu) sa informacijama i prijavama za domove za stanovanje i n(j)egu od Socijalnog fonda Beč (nem. FSW).
 • Ispunite zaht(j)ev. U zaht(j)ev upišite do tri doma u kojima biste žel(j)eli da živite. Zaht(j)ev dostavite Socijalnom fondu Beč (nem. FSW): lično (osobno) ili poštom: 1030 Wien, Guglgasse 7-9 ili imejlom: post@fsw.at Ukoliko ste već registrovani (registrirani) u Domovima za život, ta rezervacija će se nadalje uzeti u obzir!
 • Socijalni fond Beč (nem. FSW) dogovara s Vama kućnu pos(j)etu. Tom prilikom se utvrđuju Vaše indivudalne potrebe za brigom i n(j)egom.
 • Kada se Vaše potrebe odobre, Socijalni fond Beč (nem. FSW) Vam poštom šalje odobrenje za finansiranje.
 • Socijalni fond Beč (nem. FSW) će Vas obav(ij)estiti čim se u nekom od domova koje ste žel(j)eli oslobodi neki stan. Zatim Vas Domovi za život pozivaju u obilazak stana.
 • Ako Vam se stan dopadne, možete se sm(j)esta useliti. Takođe možete i da rezervišete stan uz davanje kapare. Dok ne organizujete preseljenje, možete – shodno raspoloživim mogućnostima – da se uselite u stan sa besplatnim nameštajem za iznajmljivanje.
Naših 30 domova za život

Za dodatne informacije pogledajte naš direktorijum „Život, briga, n(j)ega po meri“ iz odeljka za preuzimanje.

Pomoć izb(j)eglicama

Od 2015. postoji i pomoć izb(j)eglicama u našim domovima za život. U određenim domovima se neki od stanova koji nisu potrebni za smeštaj seniora i seniorki daju na upotrebu izbeglicama, pre svega porodicama. Po izbijanju rata u Ukrajini u februaru (veljači) 2022. godine u određene domove za život primljeno je više porodica koje su morale da pob(j)egnu od rata. Kao deo (dio) pomoći izb(j)eglicama domovi za život nude osnovne potr(ij)epštine, asistirano stanovanje i radnu integraciju.